Dlaczego trzeba płacić zobowiązania w terminie?

Dlaczego trzeba płacić zobowiązania w terminie?

Nie zawsze jest możliwość korzystania z bieżących dochodów, bo są one zbyt małe lub też trafił nam się jakiś większy i pilny wydatek. Wtedy też jesteśmy zmuszeni do skorzystania z propozycji banków i instytucji finansowych w postaci kredytów i pożyczek. Pamiętajmy jednak, że do ich pozyskania nie wystarczy tylko sama chęć do skorzystania z nich. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że starając się o określone wsparcie finansowe, brana jest pod uwagą nasza historia kredytowa. Czasem jest to jeden z podstawowych czynników a innym razem tylko dodatkowy element, lecz trudno zaprzeczyć, że nie ma on znaczenia.

Wpływ zaciągniętych zobowiązań na przyszłość

Istnieją specjalne instytucje, które gromadzą dane na temat naszych zobowiązań. Dotyczy to nie tylko terminowości, ale też i wysokości poszczególnych zobowiązań. Z informacji tam zawartych korzystają banki i w mniejszym stopniu firmy pożyczkowe. Zapisy te są niejako zaświadczeniem naszej wiarygodności, co znacznie ułatwia wnioskowanie o kolejne lub wyższe kwotowo produkty finansowe i nie tylko. Warto bowiem zaznaczyć, że może to też dotyczyć leasingu, kart kredytowych lub telefonii komórkowej. Do tego dochodzą również udzielone przez nas poręczenia. Stąd też wskazane jest tu nie tylko odpowiedzialne postępowanie i płacenie w terminie, ale też uważne wspieranie innych. Jednocześnie nie tylko samo korzystanie z danego produktu finansowego trafia na takie listy, ale też przez pewien czas pozostają tam ślady danych zapytań o kredyt czy pożyczkę. Ich nadmierna ilość nie koniecznie musi być dla nas korzystna, a więc i w tej materii zachowajmy umiar.

Gdy nie wszystko idzie po naszej myśli

Oprócz typowych baz zbierających dane o naszej historii kredytowej są też mniej pozytywne zestawienia. Jest nim chociażby krajowy rejestr dłużników, gdzie trafiają osoby bądź firmy nieregulujące swoich zobowiązań. Będąc w takiej bazie bardzo trudno starać się o pieniądze, a w przypadku banków jest to wręcz niemożliwe. Do takiej bazy można trafić już po 30 dniach od zwlekania z zapłatą zaległości. Jak zostało to wspomniane, komplikuje taki wpis mocno przyszłość potencjalnego kredytobiorcy. Jednak warto zaznaczyć, że nie trafia się tam na stałe. Zatem po uregulowaniu swoich zobowiązań na wniosek wierzyciela znika negatywny wpis.

Jakie są korzyści pozytywnej historii kredytowej?

Nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, że warto dbać o to, aby nasza historia kredytowa była dobra. Dzięki temu, że regulujemy swoje zobowiązania w terminie i w całości potwierdza w oczach instytucji finansowych naszą wiarygodność. Z tego tytułu zyskać możemy potem, chociażby dostęp do atrakcyjniejszych warunków kredytowych.