Miesiąc: wrzesień 2023

Rola ETF w transformacji rynku obligacji w Polsce

Rola ETF w transformacji rynku obligacji w Polsce

Rynek obligacji od kilku wieków pełni kluczową rolę w globalnym systemie finansowym, zapewniając zarówno emitentom, jak i inwestorom stabilne źródło finansowania i dochodu. Od czasu kiedy powstały fundusze ETF widzimy narastający ich wpływ na ten rynek. Również w Polsce ETF wpływają na rynek obligacji. Papiery […]