Własna firma.

Własna firma.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu ludzi. Widok bogatych i odnoszących sukcesy zawodowe i osobiste biznesmenów rodzi swego rodzaju zazdrość i chęć dotknięcia tego wielkiego świata. Tymczasem założenie własnej działalności nie jest niczym trudnym. To kwestia czysto formalna. Dopiero umiejętne prowadzenia własnego biznesu może rodzić szereg problemów związanych zarówno z przedmiotem działalności, jak i kwestiami czysto formalnymi. Warto zatem zacząć od podstaw, a więc od definicji tego czym tak naprawdę jest firma. Zgonie zatem z kodeksem cywilnym i jego art. 43 § 1.” Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

 

§ 2. zawiera ona określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
§ 3. Instytucja osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

 

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 definicja firmy § 2 stosuje się odpowiednio.” Co za tym idzie konieczne jest tutaj odpowiednie nazwanie swojej działalności. Określenie jest obszaru działalności oraz wskazanie właściciela. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że działalność gospodarcza, które definicji brak, z uwagi na pracę nad konstytucją dla biznesu, może być prowadzona nie tylko pod szyldem firmy, ale także osobiście.

 

Wybór tego w jakiej postaci ma być prowadzony biznes zależy w dużym stopniu od tego, czym ma się zajmować dane przedsiębiorstwo i jakie będą jego obroty. Innymi słowy, to co wykonuje się w jednoosobowej działalności gospodarczej może być wykonywane w ramach firmy, jednak to co wykonuje firma nie może być prowadzone w ramach jednoosobowej działalności. Ponadto trzeba mieć także świadomość tego, że prowadzenie własnej firmy nie zawsze jest usłane różami. Trzeba się zatem przygotować na ciągłą konieczność obecności w pracy i trwanie w gotowości. Własny biznes to przede wszystkim własna odpowiedzialność.