Podatek VAT.

Podatek VAT.

Od kilku lat, w związku ze zmianą rządów w naszym kraju pojawia się kwestia, która choć byłą dyskutowana niejednokrotnie przez wiele lat, to teraz wybrzmiewa o wiele głośniej. Mowa tu o podatkach. Szczególną uwagę przykuwa zaś podatek VAT. Jego ściągalność od zawsze była kwestią analizy i dyskusji w zakresie tego czy jest ona efektywna i jak można ją ewentualnie poprawić.

 

Faktem jest, że na przestrzeni lat kwestie związane z VATem były rozpatrywane pod wieloma różnymi kątami. Trzeba jednak pamiętać, że złożoność reguł płatności tej daniny powodowała, że rodziło to wiele nieprawidłowości. Miały one miejsce zarówno po stronie podatników, jak i urzędów skarbowych. Luki vatowskie oraz szereg innych tego typu kwestii budziły szczere oburzenie szczególnie po stronie osób zajmujących wysokiego stanowiska opozycyjne do rządu. Tymczasem tuż przed zmianą partii rządzącej w Polsce wprowadzono ustawy, który przyczyniły się znacznego wzrostu dochodów z tytułu VAtu. Dzięki temu możliwe jest także zauważenie, że upłynniły się kanały finansowe, które jeszcze do niedawna były niedrożne.

 

Innymi słowy można mówić, że zmiany wprowadzone przez poprzednią ekipę przynoszą dzisiaj wymierne korzyści. Dzięki temu obecna władza może mówić o swoich sukcesach. Trzeba jednak bliżej przyjrzeć się wszystkim statystykom w tym zakresie i jasno powiedzieć, że pomimo wyraźnej poprawy ściągalności podatku VAT, wciąż dochody a tego tytułu są niewspółmierne to tego ile można byłoby osiągać. Ponownie bowiem trzeba wykazać, na fakt iż pomimo szeregu zmian w zakresie płatności VATu, jego podstawy a wiec stawki względem różnych produktów i usług nie zostały zmieniona.

 

Rodzi to wciąż szereg nieporozumień, które mogą finalnie być rozpatrywane w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy. Innym słowy paradoksy VATu mogą objawiać się w ten sposób, że kawa z mlekiem będzie miała inną stawkę VAT niż mleko z kawą. Podobnie różne stawki VAT maja parówka, bułka, keczup a kompletnie inną hot dog. Tylko takie drobne przykłady pokazują, jak wiele jest pół niejasnych, które mogą być źródłem kolejnych nadużyć tak po stronie podatników, jak i urzędów skarbowych, chcących wykonać wszystko zgodnie ze swoim rozumieniem przepisów.